Terug naar website

Disclaimer

Onderstaand vindt u de disclaimers voor de website en e-mailberichten van BVW Ontwikkeling VOF

Website disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze en andere website(s) van BVW Ontwikkeling VOF gelden de volgende voorwaarden.

BVW Ontwikkeling VOF is niet verantwoordelijk voor inhoud die derden publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren, verspreiden of anderszins verzenden via Twitter.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze en andere BVW Ontwikkeling VOF website(s) komen uitsluitend toe aan BVW Ontwikkeling VOF of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van BVW Ontwikkeling VOF is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website naar BVW Ontwikkeling VOF wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacy statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, deze disclaimer en het privacy statement is Nederlands recht van toepassing.

E-mail disclaimer

De informatie verzonden in e-mail berichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien berichten ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.